Szakirodalom

Baross K . Magyarország földbirtokosai , Budapest 1893.
Benko J . Štátna prírodná rezervácia Kováčovské kopce , in Pamiatky a príroda  1972 / 4.
Blaskovics J . Az újvári ejálet török adóösszeírásai , Pozsony  1993.
Borovszky S . Hont-vármegye és Selmeczbánya szabad kirirályi város , Budapest  1906.
Csánki D . Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. , Budapest  1890.
Fényes Elek Magyarország geographiai szótára III. , Pest  1851.
Győrffy Gy . Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III , Budapest  1987.
Komlóssy F. Az Esztergom főegyházmegyei római katholikus iskolák története , Esztergom  1896.
Mucha P . Kronika obce Leľa – Leléd község krónikája , kézirat  1991-ből
Pukkai L . A HANZA szövetkezet áruközpont Galánta , Pozsony  1994.,
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. , Bratislava  1977.
Vrteľ L . Erb obce Leľa , kézirat  1999-ből